JKP Čistoća i zelenilo Zrenjanin sprovešće anketu o uslugama koje pruža. Cilj je da ovo preduzeće kroz pomenutu anketu čuje mišljenje korisnika o kvalitetu usluga i unapredi komunikaciju između građana i preduzeća.

JKP Čistoća i zelenilo je 5. novembra započelo anketu o uslugama koje pruža kao što su upravljanje komunalnim otpadom, deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih i zelenih površina i usluge Zoohigijenske službe. Kroz ovu anketu Čistoća i zelenilo šeli da čuje mišljenje korisnika o kvalitetu pruženih usluga i da unapredi komunikaciju između građana i preduzeća. Svi zainteresovani upitnik mogu preuzeti na naplatnim mestima preduzeća i u šrostorijama službe marketinga u Beogradskoj ulici broj 17, a na istim mestima mogu i ostaviti popunjene upitnike. Upitnik građani mogu popuniti i na sajtu www.jkpciz.co.rs u delu kontakti i podmeniju anketa ina fejsbuk stranici preduzeća. Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika mogu se dobiti putem besplatne info linije 0800/000-023, kontakt telefona 023/523-640 ili email adrese prmanager@jkpciz.co.rs .

Iz Čistoće su podsetili da je preduzeće u periodu od 10. marta do 10. aprila ove godine sprovelo anketu koja se odnosila na kvalitet vršenja pogrebnih usluga zahvalivši se na učešću u toj anketi i unapred se zahvalivši na učešću u novoj anketi koja će biti sprovedena od 5. novembra do 6. decembra.