Cilj Skupštine slobodne Srbije je stvaranje demokratskog okvira za promenu sistema u Srbiji i povezivanje građana, pokreta i političkih aktera iz cele Srbije koji žele promene, rekao je profesor Čedomir Čupić.

 

Desetog oktobra na Platou ispred Filozofskog fakulteta održano je prvo protestno okupljanje u organizaciji Skupštine slobodne Srbije. Protestu su prisustvovale brojne ugledne ličnosti, lideri političkih partija i nezadovoljni gradjani koji žele promene. Upitali smo profesora Čedomira Čupića šta su ciljevi Skupštine slobodne Srbije.

Profesor Čedomir Čupić je rekao da je Skupština slobodne Srbije udruženje građana koje ima za cilj da okupi građane, pokrete i političke aktere iz svakog društvenog i političkog spektra u Srbiji. Ovo udruženje zalagaće se za medijsku slobodu i fer izbore, kao i promenu zakonskih propisa koji će omogućiti da vladavina prava postane zakon za sve buduće vlade. Imajući u vidu razorenost institucija i potpuno uništavanje parlamentarizma, u okviru ovog udruženja će se razmenjivati ideje i razmatrati konkretni predlozi i organizovati aktivnosti sa ciljem stvaranja demokratskog okvira za promenu sistema u Srbiji.