Nova vlada broji 23 ministra. Iako su partijske koalicije iste, u prethodna tri izborna ciklusa tri puta su menjani politički akteri, čime se otežava kvalitetno obavljanje posla kojim bi oni trebalo da se bave, istakao je politikolog Boban Stojanović.

Srbija je dobila novu vladu nekoliko meseci posle završenih izbora. Analitičari su izbrojali da je u republičkoj vladi za osam godina bilo 58 ministara. U tom periodu imali smo tri parlamentarna izborna ciklusa i nekoliko rekonstrukcija vlade. Upitali smo politikologa Bobana Stojanovića da li je to dokaz stabilnosti i politike koju vodi Aleksandar Vučić.

U Srbiji je za prethodnih osam godina i tri izborna ciklusa, promenjen veliki broj ministara, a sa njima i veliki deo administracije, državnih sekretara i pomoćnika. Politikolog Boban Stojanović ukazuje na probleme zbog nedostatka kontinuiteta u vođenju pojedinih minstarstava ističući da svaki sledeći postavljeni ministar sa radom kreće ispočetka. Takva ministarstva gube na kvalitetu obavljanja aktivnosti zbog kojih i postoje. Pritom, političke koalicije koje su na vlasti ostaju iste, pa nema suštinskih promena. Stojanović kaže i da ovakve nestabilnosti u načinu funkcionisanja vlade dovode do stagnacije Srbije na putu ka brojnim ciljevima, između ostalog, i na putu ka Evropskoj uniji.