Najava: Izgradnja gasovoda Severni tok 2 omogućava direktnu distribuciju gasa iz Rusije u Nemačku bez posrednika. Po rečima novinara Bojana Bilbije, politička pozadina ovog projekta je jačanje uticaja Nemačke i Rusije u Evropi i potiskivanje ekonomske moći Kine i SAD.

 

Veliki projekat pod nazivom “Severni tok 2” predmet je spora velikih sila. Gasovod koji kroz dno Baltičkog mora spaja Rusiju I Nemačku omogućava direktnu distribuciju gasa bez posrednika. Ovo je trn u oku američkim interesima u Evropi. Zamolili smo novinara Bojana Bilbiju da prokomentariše odnose u trouglu Berlin-Moskva-Vašington.

Gasovod ,,Severni tok“je gasovod između ruskog grada Viborga i nemačkog grada Grajfsvalda kojim se ruski gas doprema u zapadnu Evropu cevima koje idu ispod Baltičkog mora. Ovaj gasovod dugačak je 1224 km, i ima dve linije, Severni tok 1, i Severni tok 2. Po rečima Bojana Bilbije, gasovod  ,,Severni tok 2“ nije samo ekonomski projekat, iako je  važan kako za Evropu tako i za Nemačku. Interes Nemačke kao promotera tog projekta je da ima velike količine jeftinog ruskog gasa kako bi razvila svoju industriju i u globalnim okvirima potisnula ekonomsku moć SAD i Kine, koje ne gledaju  blagonaklono na jačanje ekonomske sile kakva je Nemačka, jer bi to ugrozilo njihovu ekonomsku dominaciju. Sa druge strane, interes Rusije za ovaj projekat je bolja politička saradnja sa  Evropom,  kojom bi Rusija, kao glavni evropski snabdevač energentima, ojačala svoj položaj na kontinentu i na taj način umanjila ekonomsku moć Sjedinjenih Američkih Država.