Organska proizvodnja u Srbiji

0
260

Organska proizvodnja u Srbiji se razvija i iz godine u godinu sve više površina i proizvođača odlučuje se za prelazak na ovaj vid poljoprivrede. Međutim i pored toga površine pod organskim usevima u našoj zemlji su nedovoljne i zauzimaju svega 0,6 odsto poljoprivrednih površina, odnosno 21.265 hektara.

Površine pod organskim usevima u našoj zemlji su nedovoljne i zauzimaju svega 0,6 odsto poljoprivrednih površina. Da bi se ova statistika poboljšala važno je da se razvoj organske poljoprivrede više podstiče na loklanom nivou zaključeno je na vebinaru pod nazivom “Kako unaprediti razvoj organske poljoprivrede na lokalu” koji su organizovali USAID, NALED i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Jelena Milić iz Ministarstva poljoprivrede naglasila je da je resorno ministarstvo značajno povećalo podsticaje za ovu proizvodnju, tako da organskim proizvođačima u biljnoj proizvodnji ove godine pripada 26.000 dinara po hektaru, odnosno 400 odsto više u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Stočari mogu da računaju na subvencije koje su 40 odsto veće od onih koje dobijaju proizvođači u konvencionalnoj proizvodnji. Naglasila je i da je oblast organske proizvodnje dodatno regulisana i usklađena sa EU Pravilnikom koji je usvojen u julu ove godine. To je posebno važno jer, kako je rekla, gotovo 90 odsto domaće organske proizvodnje ide u izvoz, najviše na tržište EU. Jelena Milić je dodala i da će uskoro biti dodatno izmenjena regulativa u ovoj oblasti čime će se onima koji izvoze organske proizvode omogućiti pokrivanje troškova dobijanja inostranog sertifikata.

Slađana Vuković iz Uprave za agrarna plaćanja rekla je da je ove godine Uprava isplatila  50 miliona dinara na ime subvencija u organskoj stočarskoj proizvodnji, ali i da su pristigli zahtevi  za čiju isplatu bi trebalo preko 200 miliona dinara. Nada se da će ove godine biti dodeljeno još 50 miliona za ovu namenu, a ako do toga dođe novac će biti podeljen stočarima prema redosledu prispeća zahteva u periodu do 5. decembra. Oni za koje ne bude novca ove godine, kako je rekla, sredstva će dobiti neredne.

U okviru vebinara predstavljen je i jedan od najboljih primera podrške lokalne samouprave razvoju organske poljoprivrede. Reč je o opštini Novi Sad koja iz budžeta kompletno pokriva troškove sertifikacije, nabavke semena, repromaterijala, pa čak i opreme za organsku proizvodnju proizvođačima sa svoje teritorije. Takođe organizuje edukacije, nastupe na manifestacijama, izrađuje promotivni matrerijal za proizvođače…To je, kako je rečeno, dovelo do zanačajnog povećanja interesovanja proizvođača, pa postojeći proširuju površine pod organskim usevima, a ove godine na teritoriji Grada registrovana su i tri nova proizvođača. Tokom vebinara, predstavnici opština Kruševac i Dimitrovgrad izrazili su spremnost da u svoje budžete uvrste i finansiranje organske proizvodnje na svojoj teritoriji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here