JKP „Vodovod i kanalizacija“ je danas otpočelo radove na sanaciji havarije na atmosferskoj kanalizaciji kod nadvožnjaka na Bagljašu, čime će se rešiti problem izlivanja vode u Brigadira Ristića i na stazi pored nadvožnjaka.

Prilikom obilnijih padavina, a zbog određenih problema na atmosferskoj kanalizacionoj mreži kod nadvožnjaka na Bagljašu, deo atmosferskih voda se izlivao iz iste i zadržavao, kako na putnoj površini u Brigadira Ristića, desno od nadvožnjaka, tako i na pešačkoj stazi koja se nalazi pored samog nadvožnjaka, odnosno sa njegove leve strane iz pravca centra grada. U tim situacijama JKP Vodovod i kanalizacija je reagovalo i na osnovu naloga inspekcijskih službi Grada Zrenjanina, za koji uslužno vrši održavanje atmosferske kanalizacione mreže, i na pozive građana i mesnih zajednica, i uz pomoć specijalizovanog vozila za odgušenje kanalizacione mreže u više navrata uklanjalo zadržanu vodu sa staze i putne površine.

Nakon pritužbi građana stručne službe preduzeća pripremile su rešenje kojim će se sanirati havarija na atmosferskoj kanalizacionoj mreži i sprečiti dalje izlivanje atmosferskih voda. Tokom prošle nedelje obavljene su neophodne pripreme, a danas su započeti i sami radovi na sanaciji havarije. Planirano je da oni budu završeni u naredna dva dana. Tokom radova biće izvršena zamena dela cevovoda atmosferske kanalizacione mreže u Brigadira Ristića, kao i prespajanje dela stare atmosferske mreže sa novoizgrađenom u neposrednoj blizini nadvožnjaka. Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ izvršile su i čišćenje kompletne atmosferske kanalizacione mreže specijalizovanim vozilom VOMA, kao i čišćenje svih kanalizacionih pumpi na potezu oko samog nadvožnjaka.