U zavisnosti od rokova setve, pšenica u semberskim atarima prolazi faze klijanja i nicanja ili je u porastu do dva formirana lista. Usev je u odličnoj kondiciji, ocenjuje struka. Posla na njivama ima i nakon setve jer treba obaviti duboko zimsko oranje, kako bi njive spremne dočekale prolećnu setvu.

Veći obim poslova na skidanju kukuruza, pa zatim kolebljive vremenske prilike, uslovili su da se nekih petnaestak dana odstupi od optimalnih rokova jesenje setve, koja se na području Semberije ovih dana privodi kraju. Posao je kažu stručnjaci kvalitetno obavljen, a pšenici je u Semberiji pripalo oko 13.000 hektara oraničnih površina. Dobro je i stanje useva koji već prolaze faze nicanja i u porastu su sa razvijena dva do tri lista. Ako bi temperatura u narednom periodu naglo pala, ne bi to prijalo usevima koji su sejani van optimalnih rokova jer nagle temperaturne oscilacije, ocenjuje struka, znaju za sobom ostaviti određene posledice.

I nakon obavljene jesenje setve, nije kraj poslovima na njivama. Ratari baš u ovom periodu trebaju sprovesti jednu od važnijih agrotehničkih mera, koja je od velikog značaja za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa na proleće.