U Lovačkom udruženju „Semberija“ svakodnevno podmlađuju članstvo. Mnogi su u vreme pandemije odlučili da pronađu spas u prirodi.

Lovna sezona je u punom jeku. U lovištima na području Semberije evidentna je ove godine najezda predatora, pa se po sekcijama vrše organizovane akcije kako bi se njihov broj sveo na prihvatljivu meru. S druge strane, u Lovačkom udruženju „Semberija“ svakodnevno podmlađuju članstvo, mnogi su u vreme pandemije odlučili da pronađu spas u prirodi.