Podaci Republičkog Zavoda za statistiku govore da je procenat pada bruto društvenog proizvoda 6,4% već za drugi kvartal 2020. godine, a za treći se još očekuju, rekao je Nemanja Šarović. S obzirom na to da će privreda i dalje biti u zastoju zbog posledica pandemije virusa, nemoguće je ostvariti godišnji pad od 1%, naglasio je predsednik pokreta „Ljubav, vera, nada“.

Epidemija Covid19 ostavlja katastrofalne posledice po privredu u regionu. Pad bruto društvenog proizvoda beleže sve države u regionu i analitičari predviđaju da će sledeća godina biti izuzetno teška. Predvidjeni pad BDP- a za Srbiju iznosi oko 1%. Upitali smo predsednika pokreta “ Ljubav, vera, nada” Nemanju Šarovića da li su ova predvidjanja realna.

O predviđanjima vlasti u Srbiji da bi pad BDP-a mogao biti 1% za tekuću godinu, Nemanja Šarović rekao je kako su planovi jedno, a realnost drugo. On je podsetio da čak i kad bi pad zaista bio toliki, to bi značilo samo da je privreda Srbije toliko slaba, pa što se manje proizvede, procentualno se manje i izgubi. Jedan od velikih problema predstavlja i netransparentnost stanja u budžetu za 2019. godinu, u vezi sa čim je Vlada Srbije trebalo da podnese izveštaj Skupštini Republike Srbije još u junu, ali je, kako je Šarović naveo, ona proitivustavno i protivzakonito uredbom odložila taj rok za septembar. Ipak, ni tada Skupština nije dobila izveštaj, pa je iluzorno govoriti sa sigurnošću o planovima za deficit u budžetu na kraju 2020. godine, bez uvida u to koliko su predviđanja za 2019. godinu ostvarena. Predsednik pokreta „Ljubav, vera, nada“ izjavio je da su ovakvi potezi vlasti marketinški trik, kako bi građani Srbije bili ubeđeni da je situacija dobra, iako razloga za ekonomski optimizam realno nema.