Privredni sud u Zrenjaninu – Do kraja godine poseban režim rada

0
176

Privredni sud u Zrenjaninu će od 7. do 31. decembra raditi po posebnom režimu organizovanja rada u cilju smanjenja posledica epidemije virusa korona i zaštite zdravlja i zaposlenih i stranaka.

Vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Zrenjaninu Aleksandar Stoiljkovski doneo je odluku o radu ovog suda u periodu od 7. do 31. decembra ove godine.Privredni sud radiće po posebnom režimu organizovanja rada sa strankama, rada pisarnica i prijema pošte u cilju smanjenja posledica epidemije COVID-19 i zaštite zdravlja zaposlenih i stranaka.

Zakazana ročišta održaće se u potpunosti prema zakazanom rasporedu, uz puno poštovanje mera epidemiološke zaštite. Sudije, zaposleni, stranke, punomoćnici stranaka i svi drugi učesnici u postupku su u obavezi da na ročištima nose zaštitne maske tako što će imati prekrivena usta i nos. Nakon svakog održanog ročišta obavezne su mere dezinfekcije sudnica dezinfekcionim sredstvom, kao i provetravanje sudnice, a za sprovođenje se zadužuju postupajući sudija i zapisničar. Prijem pismena vršiće se isključivo putem pošte izuzev u posebnim i hitnim slučajevima. Dostava sudskih pismena advokatima i javnim preduzećima vršiće se u za to predviđenim fahovima u zgradi suda. Uverenja iz nadležnosti ovog suda, u pomenutom periodu, vršiće se isključivo poštom, a stranke zahteve za izdavanje uverenja mogu podneti poštom. Izuzetno, na obrazložen zahtev za hitno izdavanje uverenje i najavu sudskoj upravi putem telefona 023/561-929 uverenje će se izdati hitno u za to predviđenoj prostoriji ovog suda. Obrasci za izdavanje uverenja mogu se preuzeti na sajtu Privrednog suda u Zrenjaninu, a podnosilac zahteva dužan je da navede kontakt telefon. Uvid u predmete ograničen je samo na predmete u kojima se održavaju ročišta, po prethodno izvršenoj najavi sudskoj upravi na telefon 023/561-929. Stranke mogu dobiti informacije o stanju u predmetima putem istog telefona ili elektronski putem mejla uprava@pr.zr.sud.rs.

Rad zaposlenih i sudija biće organizovan po posebnoj naredbi o rasporedu, uz poštovanje nesmetanog odvijanja procesa rada i održavanja zakazanih ročišta, te korišćenja mogućnosti obavljanja rada od kuće.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here