Nakon što su završeni svi radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži i nakon što je putna površina vraćena u prvobitno stanje, ulica Radnoti Mikloša je u subotu 26. decembra u popodnevnim časovima otvorena za saobraćaj, saopšteno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Nakon što su završeni svi radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži, nakon što je putna površina vraćena u prvobitno stanje i nakon što su radnici Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin uklonili preostali građevinski materijal i izvršili pranje putne površine i betonskih staza, ulica Radnoti Mikloša je u subotu 26. decembra u popodnevnim časovima otvorena za saobraćaj.

Obimni i kompleksni radovi na sanaciji havarije, uz upotrebu za ovu vrstu radova specifične opreme i mehanizacije, obuhvatali su uklanjanje putne površine, bušenje bunara za drenažu podzemnih voda kako bi se iste uklonile i stvorili uslovi za izvođenje radova na dubini od 6 metara, postavljanje zaštitne oplate, zamenu dela cevi vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, izgradnju novih kanalizacionih šahtova, a na kraju i vraćanje putne površine u prvobitno stanje. Radovi su završeni u predviđenom roku, a njihova ukupna vrednost iznosila je 11,8 miliona dinara.

Paralelno sa pomenutim, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je sprovela i radove na potpunoj reparaciji crpne stanice koja se nalazi u pomenutoj ulici, a kojoj pripada i kanalizaciona mreža na kojoj je izvršena sanacija havarije. Ova crpna stanica je od velikog značaja jer se preko nje vrši prikupljanje fekalne i kišne kanalizacije sa teritorije više od polovine grada i dalje odvođenje ka Aleksandrovačkom kanalu. Završetkom radova na reparaciji crpne stanice i sanacijom havarije na kanalizacionoj mreži obezbediće se još stabilnije prikupljanje i odvođenje otpadnih voda.