Komentarišući promenu kriterijuma za utvrđivanje stepena zagađenosti vazduha od strane Agencije za zaštitu životne sredine, Milenko Jovanović, bivši načelnik odeljenja za kvalitet vazduha, rekao je da su te promene urađene ne samo netransparentno, već i nestručno, i da kriterijumi koji pokazuju koncentraciju polutanata ne smeju da se menjaju na taj način.

 

Promena kriterijuma za utvrđivanje stepena zagađenosti vazduha koju je izvršila Agencija za zaštitu životne sredine  izvedena je netransparentno i nije pratila preporuke struke, tvrdi bivši načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha Milenko Jovanović. Cilj ove promene je da ublaži kriterijume u vreme zimske sezone kada se najčešće dešavaju prekoračenja dozvoljenih granica zagađenosti vazduha u naseljenim mestima. Zamolili smo Milenka Jovanovića da prokomentariše ovakav potez Agencije za zaštitu životne sredine.

Agencija za zaštitu životne sredine otpustila je dugogodišnjeg načelnika Odeljenja za zaštitu vazduha Milenka Jovanovića i pokrenula disciplinski postupak protiv njega nakon što se Jovanović pobunio protiv izmena u načinu ocenjivanja kvaliteta vazduha. Jovanović je u intervjuu za list “Danas” rekao da je otpušten jer nije želeo da dopusti da se mimo mišljenja stručnjaka donose odluke o načinu prikaza časovnih koncentracija polutanata i tumačenja kategorija kvaliteta vazduha. Govoreći o obrazloženju da su kriterijumi promenjeni kako bi se pokazatelji koje navodi Agencija uskladili sa pokazateljima Gradskog zavoda za javno zdravlje, Milenko Jovanović je rekao da ovakav stav pokazuje da se ne poštuje hijerarhija između institucija, kao I da bi se ovakva situacija mogla uporediti sa tim da Dom zdravlja određuje šta će raditi Klinički centar.