Početkom godine na snagu je stupila Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica usled epidemije korona virusa. Njom je predviđeno odlaganje plaćanja poreskih obaveza na najviše 24 mesečne rate, bez plaćanja kamate. Pored toga, 1. januara počeo je sa radom i Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji donosi značajne promene u ovoj oblasti. 

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. decembra prošle godine usvojila Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-1. Uredba je stupila na snagu 2. januara ove godine, a njom se odlaže plaćanje poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja.

Privredni subjekti – pravna lica i preduzetnici koji u periodu odlaganja plaćanja ne izmire ratu u rokovima propisanim Uredbom gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa, koje su predmet odlaganja bez sprovođenja poreskog postupka. Preostali iznos se evidentira u poreskom računovodstvu i u celosti dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja. Dušanka Buzadžija je podsetila privredne subjekte i one koji pružaju računovodstvene usluge da je Registar pružalaca računovodstvenih usluga počeo da radi 01. januara ove godine te da će od 01. januara 2023. godine samo pravna lica i preduzetnici upisani u taj registar moći da vode poslovne knjige i da sastavljaju finansijske izveštaje.

Zastupnica Društva računovođa i revizora Zrenjanin je na kraju podsetila i na to da je u cilju unapređenja i optimizacije poslovnih procesa od 01. januara ove godine omogućeno podnošenje u elektronskom obliku sledećih obrazaca preko portala Poreske uprave: zahteva za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza, obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade i obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednihi šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.