Sufinansiranje nabavke mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u Vojvodini

0
167

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini jeste unapređenje organske proizvodnje u Vojvodini. Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 9.000.000,00 dinara. Sredstva za podršku investicija po Konkursu dodeljuju se bespovratno u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 700.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01. januara ove godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2021. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu i koja su sertifikovana za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 12. martom ove godine.

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za organsku proizvodnju u 2021. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova. Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here