„Sava Semberija“ je sve ugovorene obaveze iz prošle godine ispoštovala prema poljoprivrednicima i pre predviđenog roka, a danas su u Savi počeli i ugovaranje ovogodišnje sezone otkupa sa proizvođačima.

Svesni činjenice da je organizovana proizvodnja povrća ključ uspeha u nezavidnim tržišnim uslovima, povrtari u Semberiji se sve više okreću prerađivačima. Sava Semberija ove godine problema sa sirovinom neće imati. Sve ugovorene obaveze iz prošle godine ispoštovala je prema poljoprivrednicima i pre predviđenog roka, a danas su u Savi počeli i ugovaranje ovogodišnje sezone otkupa sa proizvođačima.