Govoreći o potencijalno opasnoj retorici koja se može čuti u programu pojedinih medija sa nacionalnom frekfencijom, Milica Kralj, rediteljka i predstavnica Skupštine slobodne Srbije, naglasila je da takve izjave mogu imati veliki uticaj na društvo u kakvom živimo.

Rediteljka Milica Kralj iznela je mišljenje da je itekako važno kakav sadržaj se emituje na televizijama sa nacionalnom frekfencijom, kao i da rečnik i način komunikacije koji se koriste u ovim medijima utiču na formiranje načina komunikacije koji vlada u narodu, a koji podržava nasilje. Zamolili smo predstavnicu Skupštine slobodne Srbije Milicu Kralj da prokomentariše na koji način bi se moglo uticati na promenu kvaliteta sadržaja na televizijama sa nacionalnom frekfencijom.

Na šta mediji u Srbiji imaju pravo, a na šta nemaju, šta je profesionalno, a šta neprofesionalno izveštavanje, definisano je setom zakona. Ipak, čini se da se ne pridržavaju svi mediji ovih zakona, pa čak ni oni sa nacionalnom frekfencijom, a da se mnogima i oprašta retorika koja promoviše nemoral, nasilje, diskriminaciju i mržnju. Na neke od propusta u radu medija sa nacionalnom frekfencijom Regulatorno telo za elektronske medije nije reagovalo. Time se umanjila odgovornost za javno izgovorenu reč, što je, kako je naglasila Milica Kralj, rediteljka i predstavnica Skupštine slobodne Srbije, izuzetno opasno u ovakvom društvu u kakvom živimo. Ona je istakla da nepoštovanje zakona i nepostojanje lične odgovornosti dovodi do još većih podela u već podeljenom narodu, kao i da može podstaći već postojeću agresiju u jednom delu društva.