Vode Vojvodine – Dospela je prva rata naknade za odvodnjavanje

0
162

Prva rata odnosno akontacija za naknadu za odvodnjavanje za 2021. godinu dospela je danas, 15. februara, a biće zadužena 17. februara, zbog praznika. Druga rata dospeva 15. maja, treća rata 15. avgusta, a poslednja rata 15. novembra.

JVP „Vode Vojvodine“ podseća obveznike da se naknada za odvodnjavanje za fizička lica plaća u jednakim tromesečnim ratama. Do dobijanja rešenja za tekuću godinu, plaća se akontacija u visini tromesečne obaveze iz prethodne godine. Prva rata/akontacija za 2021.godinu dospeva 15. februara (zadužena će biti 17. februara, zbog praznika), druga rata dospeva 15. maja, treća rata 15. avgusta, a poslednja rata 15. novembra. U rešenjima za prošlu godinu obveznici su obavešteni da su dužni da naknadu plaćaju akontativno na osnovu rešenja iz 2020. godine. Za svaki dan kašnjenja obračunava se zakonski propisana kamata.

Pre slanja ovogodišnjih rešenja JVP „Vode Vojvodine“ će od Republičkog geodetskog zavoda preuzeti najnovije podatke koji služe kao osnov za izdavanje rešenja. Za pitanja u vezi sa naknadama za odvodnjavanje za fizička lica, zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21 ili imejlom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here