Ratari u Semberiji su ocenili da je tokom prošlogodišnje proizvodnje oscilacija u cenama bila velika, pa su izgubili zaradu na kukuruzu, a prodali su ga po upola nižim cenama u odnosu na onu koja je kasnije formirana na tržištu.

Godina je bila rodna, procenjuju prošlogodišnje rezultate uoči zasnivanja novog proizvodnog ciklusa ratari u Semberiji. Zaključuju da je oscilacija u cenama bila velika, pa su izgubili zaradu na kukuruzu, prodali su ga po upola nižim cenama u odnosu na onu koja je kasnije formirana na tržištu. Malo je prostora i za ambiciozan plan prolećne setve.