Govoreći o besplatnim udžbenicima, Saša Radulović, predsednik pokreta „Dosta je bilo“ je rekao da bi njihovo obezbeđivanje od strane države predstavljalo korak napred za obrazovanje, na koje svako dete ima pravo, kao i da je to praksa u svim uređenim zemljama.

Rasprava o obrazovnom sistemu i besplatnim udžbenicima još uvek traje i stiče se utisak da i dalje nismo blizu rešenja koje bi zadovoljilo sve strane. Pokret „Dosta je bilo“ se još od svog osnivanja zalaže za besplatne udžbenike za osnovno i srednje obrazovanje jer je to najbolja investicija koja se višestruko vraća. Zašto i dalje roditelji snose troškove osnovnog i srednjeg obrazovanja svoje dece i kako taj problem najbolje rešiti upitali smo predsednika pokreta „Dosta je bilo“ Sašu Radulovića.

Profesor na Karnegi Melon Univerzitetu u Pitsburgu Aleksandar Kavčić ponudio je, u okviru fondacije „Alek Kavčić“, projekat besplatnih onlajn udžbenika za obrazovanje u Srbiji. Udžbenici se nalaze u elektronskoj formi na internetu i mogu da se štampaju za lične potrebe. To je izazvalo burne rekacije među izdavačima koji svoje udžbenike svake godine naplaćuju pozamašnim sumama i koji navode da besplatni udžbenici fondacije Kavčić krše autorska prava. Saša Radulović  je rekao da se pokret „Dosta je bilo“ od samog osnivanja zalaže za besplatne udžbenike za svu decu, koji bi bili finansirani iz budžeta i čiji izdavač bi bio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u Srbiji. Sada, istakao je Radulović, 85% udžbenika za decu u Srbiji štampaju strani izdavači, koji čak koriste priliku da menjaju percepciju pojedinih istorijskih činjenica kod dece. Saša Radulović je naglasio da cifra izdvojena iz budžeta za finansiranje udžbenika ne bi bila tako velika i da je investicija u obrazovanje, investicija u budućnost Srbije.