Osiguranje voćnjaka

0
74

Predstavnici Asocijacije proizvođača malina i kupina zatražili su da osiguravajuće kuće za procenu štete šalju stručnjake inženjere poljoprivrede, a ne ekonomiste, tekstilce i druge stručnjake koji nemaju veze sa poljoprivredom i da to učine u roku od dva-tri dana.

Predsednik Asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji Dobrivoje Radović rekao je da je na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede dogovoreno da se osiguravajućim kućama uputi zahtev da osiguranje od mraza počne od 1. marta, a ne 4. aprila ove godine. Pojedine osiguravajuće kuće su ovih dana izmenile njihove pravilnike i pomerile rok važenja osiguranja od mraza sa 1. marta na 4. april, a uz to su tražile da se ugovori sklope do kraja februara ove godine. To je uznemirilo proizvođače voća u Srbiji koji kažu da je besmisleno osiguravati voće od niskih temperatura kada su male mogućnosti za smrzavanje. Takođe, predstavnici Asocijacije zatražili su da osiguravajuće kuće za procenu štete šalju stručnjake inženjere poljoprivrede, a ne ekonomiste, tekstilce i druge stručnjake koji nemaju veze sa poljoprivredom i da to učine u roku od dva-tri dana.

Kod većine kompanija moguće je osugurati useve od rizika kao što su grad, požar i udar groma, a moguće je osigurati ih i od dopunskih rizika, od poplave, oluje, jesenjeg mraza, zimskog izmrzavanja, prolećnog mraza. Dopunski rizici se ugovaraju samo uz osnovne rizike, kao dopunsko pokriće. Pojedine kuće vode prolećni mraz isključivo kao dopunski rizik, dok neke nude opciju samo za osiguranje od zimskog mraza. Prema opštim uslovima osiguranja useva i plodova većine osiguravajućih kuća, one su dužne da obezbede da procenu štete obavi ovlašćeno lice poljoprivredne struke, a štetu isplate u roku od 14 dana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here