Objašnjavajući šta sve negativno utiče na buduće visokoobrazovane kadrove, profesor Vasilije Petrović je rekao da su negativni trendovi na fakultetu ključni za urušavanje želje budućih stručnjaka da stvari u društvu menjaju na bolje.

Srbija je u medjunarodnim naučnim okvirima markirana kao zemlja u kojoj se kupuju diplome i plagiraju doktorati. Po mišljenju profesora Vasilija Petrovića obrazovni sistem u Srbiji je u velikoj krizi, ne samo zbog nedopustivo malih finansijskih sredstava koja se ulažu u obrazovni sistem, već i zbog nepotizma i negativne selekcije koja vlada u tom sistemu. Kako ovi negativni trendovi utiču na mlađe generacije koje stasavaju i koje spremamo da preuzmu važne državne institucije, upitali smo profesora Vasilija Petrovića.

Godinama unazad studenti univerziteta u Srbiji suočavaju se sa brojnim nekorektnostima u radu fakulteta na kojima studiraju, od prekrajanja rang lista, preko odbacivanja najboljih studenata zbog nepotizma i čuvanja mesta za one koji imaju manji prosek, do obračunavanja vodećih ljudi na fakultetima sa profesorima. Susret sa takvim dešavanjima, kod mladih ljudi ubija entuzijazam i želju da se bore da budu što bolji stručnjaci, jer biti dobar u svom poslu i imati izgrađene moralne stavove više nije garancija da će uspeti da obezbede egzistenciju. Upravo o takvim negativnim trendovima na fakultetima govorio je profesor Vasilije Petrović koji je posle 26 godina rada na mestu redovnog profesora na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, dobio otkaz. On je istakao da je najvrednije što Srbija ima upravo taj mladi kadar, koji, uvidevši sve što se dešava na fakultetima, ostaje trajno oštećen u smislu gubitka želje da stvari pokrene u boljem smeru.