Konkurs za sufinansiranje investicija u pčelarstvo

0
164

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini je unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 25.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za posebne kategorije. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo: košnice i kontejneri. Podnosilac prijave, ostvaruje pravo na sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ukoliko u Registru ima upisano minimum 20 košnica pčela ili maksimalno 500 košnica. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.04.2021. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4186 od 10 do 14 časova. Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here