Priprema IPARD III programa

0
83

Priprema IPARD III programa za period od 2021-2027. godine uveliko je u toku. Podnošenje finalne verzije predviđeno je za septembar, dok se usvajanje programa od strane Evropske komisije očekuje u novembru 2021. Novina u odnosu na IPARD II program jeste Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.

Priprema IPARD III programa za period od 2021-2027. godine uveliko je u toku. IPARD Upravljačko telo radi na pripremi i prvi nacrti pojedinih poglavlja dostavljeni su već u februaru Evropskoj komisiji. U skladu sa dobijenim smernicama, prvi nacrt kompletnog IPARD III programa očekuje se krajem marta. Podnošenje finalne verzije predviđeno je za septembar, dok se usvajanje IPARD III programa od strane Evropske komisije očekuje u novembru 2021. godine. Na sastanku ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i šefa Delegacije EU u Srbiji Sema Fabricija, je ocenjeno da se Srbija dobro pripremila za IPARD III program kroz implementaciju mere ulaganja u ruralnu infrastrukturu što je značajno imajući u vidi snagu poljoprivrede i konstatovano je da naša zemlja ispunjava kriterijume Evropske unije za finansiranje infrasturkturnih projekata u selima.

Republika Srbija se odlučila za sprovođenje sedam mera u okviru IPARD III programa, a na osnovu seta od 13 mera koje je EK stavila na raspolaganje državama kandidatima za članstvo u EU. Novina u odnosu na IPARD II program jeste Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. U saradnji sa SKGO i uz pomoć domaćih eksperata izrađena je “Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave, izazova i mogućnosti za korišćenje sredstava iz IPARD programa, kao i aktuelnog stanja ruralne infrastrukture” na osnovu čijih rezultata se priprema ova mera. Značajni problemi u ruralnim područjima su kvalitet i količina isporučene vode, veliki broj domaćinstava bez priključka na javni kanalizacioni sistem, tretman otpadnih voda, sakupljanje otpada, nerazvijena mreža lokalnih puteva ili neadekvatno održavanje postojećih. Unapređenje ruralne infrastrukture doprineće poboljšanju kvaliteta života i uslova za razvoj poslovanja u ruralnim područjima. Korisnici Mere 6 biće jedinice lokalne samouprave koje će imati mogućnost da ostvare povraćaj od 100 odsto prihvatljivih troškova investicije. Na osnovu sprovedenih sektorskih analiza u cilju identifikacije stanja i potreba u sektoru poljoprivrede, planirano je uvođenje novih sektora i to: Sektor ribarstva u Meru 1 i Sektor prerade ribe i Sektor prerade ostalih useva u Meru 3. Takođe, na osnovu sprovedene analize za Meru 7, pored ruralnog turizma, u sklopu IPARD III programa u planu su novi sektori i to: Direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i Sektor uslužnih delatnosti u ruralnim područjima.

Sredstva iz IPARD III fonda namenjena su ulaganjima u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Krajnji cilj ovih ulaganja jeste, pre svega, dostizanje evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, ali i osnaživanje poljoprivrednika za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednicima biti dostupni stupanjem u članstvo. Veoma je važno naglasiti početak izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Stupanjem na snagu izmena i dopuna Sektorskog sporazuma između Vlade RS i EK korisnicima IPARD podsticaja omogućeno je avansno plaćanje u iznosu do 50 odsto, što je iniciralo početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50 odsto od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here