Iz IPARD-a 6,6 milijardi za izgradnju farmi, silosa, hladnjača, staklenika…

0
215

U okviru javnog poziva iz Mere 1 IPARD programa najavljenog za april biće finansirana izgradnja i opremanje farmi, skladišta, hladnjača, staklenika, kao i nabavka nove mehanizacije.

Na konkursu iz Mere 1 IPARD programa mogu da učestvuju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničke zadruge, preduzetnici i privredna društva koja imaju upisana gazdinstva u Registar, a na raspolaganju im je 6,6 milijardi dinara. Najpre se Upravi za agrarna plaćanja predaje zahtev za odobrenje projekta, a kada se dobije rešenje o odobrenju započinje se investicija. Ona se u potpunosti finansira sopstvenim sredstvima, uz pomoć banke ili fonda, a potom se predaje zahtev za isplatu podsticaja iz IPARD fonda. Povraćaj može da bude od 60 do 70 odsto vrednosti investcije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac zahteva mlađi od 40 godina i da li je reč o investiciji u planinskom području. Najmanji iznos podsticaja u sektorima voća, povrća, grožđa i ostalih useva je 5.000 evra, a najveći 700.000 evra, dok je u sektorima mesa i mleka povraćaj do 1.000.000 evra.

Za investicije u obnovljive izvore energije, dostavlja se, pored  uobičajene dokumentacije, i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije. Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podnosilac zahteva koji nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, odnosno objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca. Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, kao i kopiju izvoda iz Agencije za privredene registre za zemljoradničku zadrugu čiji je član.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here