Sa 20 glasova ZA usvojen je sednici Gradskog parlamenta Bijeljine Izveštaj o radu Agrarnog fonda za prošlu godinu. Nakon što je usvojen i predlog glavnog dokumenta grada, počinje i izrada Pravilnika za podsticaje lokalnoj poljoprivredi. Ono što je sigurno, u agrarnom budžetu Bijeljine biće ove godine više novca za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u Semberiji.

Iako su lokalnim agrarnim budžetom prošle godine bila predviđena sredstva od 1,1 milion maraka, u podršku poljoprivrednoj proizvodnji u Semberiji u godini pandemije virusa korona usmereno je preraspodelom dodatnih 500.000 KM, tako je od ukupnog iznosa koji je bio na raspolaganju Agrarnom fondu za podsticaje poljoprivrednicima u Semberiji isplaćeno 1.300.000 KM, navodi se u izveštaju o radu Agrarnog fonda u 2020.-oj godini, koji je usvojila Skupština grada. O stavci afirmacija domaće poljoprivredne proizvodnje bilo je tokom prošle godine dosta priče i polemike, podseća načelnik Odeljenja za poljoprivredu. Trivković navodi da su ova sredstva bila utrošena i pre nego što je preuzeo dužnost načelnika odeljenja.

Plan i program rada Agrarnog fonda za tekuću godinu, koji podrazumeva izradu Pravilnika o podsticajima, do sada nije izrađen jer nije bio usvojen ovogodišnji budžet grada. Stvoreni su uslovi da se krene u intenzivne pripreme ovog dokumenta od kojeg će zavisiti mere podrške i raspodela sredstava po sektorima proizvodnje. Poljoprivrednici u Semberiji će ove godine imati više sredstava na raspolaganju, kažu u Komisiji za poljoprivredu i selo. Agrarni fond je prošle godine izmirio sve obaveze prema poljoprivrednicima što je realizovano po prvi put od kako je osnovan.