Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas u Pančevu da i pored toga što su intervencije sa opasnim materijama retke, vatrogasci-spasioci moraju biti obučeni i spremni da, ukoliko do njih dođe, odgovore pravovremeno i spreče katastrofu po životnu sredinu i lјudske živote.

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je danas vežbi koju su izveli polaznici 20. klase Kursa za radne intervencije sa opasnim materijama. On je tom prilikom rekao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da nabavlјa najkvalitetniju opremu i da tu ne sme biti nikakvog kompromisa, jer sve što može da zaštiti život čoveka i pomogne da se iz intervencije vrati nepovređen i živ, nije skupo. Ministar Vulin je rekao da i pored toga što su intervencije sa opasnim materijama retke, vatrogasci-spasioci moraju biti obučeni i spremni da, ukoliko do njih dođe, odgovore pravovremeno i spreče katastrofu po životnu sredinu i lјudske živote dodajući da oni obavlјaju težak, opasan posao i da zato moraju biti maksimalno zaštićeni najbolјom opremom. Prema njegovim rečima, vatrogasci-spasioci moraju se konstantno usavršavati i obučavati za ovakve događaje kako bi, kada se dese, pravovremeno reagovali i uspeli da spreče katastrofu, ali i zaštitili sebe.

Polaznici 20. klase Kursa za radne intervencije sa opasnim materijama prikazali su znanja i veštine stečene tokom obuke u simuliranoj vežbi nekontrolisanog curenja opasnih materija u krugu fabrike. Uz upotrebu specijalne opreme, vatrogasci-spasioci sanirali su štetu nastalu nakon sudara cisterne u kojoj se nalazila opasna materija sa putničkim vozilom i prikazali veštine u skuplјanju opasnih materija, kao i dekontaminacije i raspremanja opreme.