Aleksandar Mitrović Metanoja, magistar psiholog i psihoterapeut, na pitanje zašto su Srbi „trn u oku“ Zapadu rekao je da zapadnjački svet želi da uništi pravoslavnu liturgiju, ali da i sami Srbi rade protiv sebe i sopstvenog naroda.

Krajem 2019. godine, Aleksandar Mitrović Metanoja, psiholog i psihoterapeut, razgovarao je sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem Radovićem, na temu rata demonokratije protiv pravoslavlja. Zamolili smo magistra Metanoju da navede najznačajnije zaključke iz tog razgovora i pojasni zbog čega je pravoslavlje “trn u oku” zapadnim civilizacijama.

Analizirajući zaključke iz razgovora vođenih pod Ostrogom sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem Radovićem, Aleksandar Mitrović Metanoja, magistar psiholog i psihoterapeut je rekao da je osnovni zaključak bio taj da srpska i ruska duhovnost zapravo smetaju zapadnjačkom svetu, koji se nalazi pod pritiskom satanizma i želi da uništi pravoslavnu liturgiju. Metanoja je naglasio da smatra da je Zapad izgubio duhovnu vertikalu. Mitropolit Amfilohije bio je tokom svoje tridesetpetogodišnje vladičanske službe upravo branilac te duhovne vertikale u Srbiji. Bio je uveren da Crkva, i on sa njom, ima ne samo pravo nego i obavezu da se bori, u datoj sferi svetovnog, za onaj kodeks vrednosti koji je ugrađen u temelje naroda, crkve i države. Ipak, čini se da ga srpski narod nije uvek i u svemu sledio, a Aleksandar Mitrović naglasio je i da Srbi sebi samima umeju da budu najveći neprijatelji i da rade protiv sebe i sopstvenog naroda. On je dodao i da to nije nikakva novina, već je takvih primera bilo još u periodu turske vladavine.