Nakon smanjenja subvencija po hektaru sa 5.200 dinara na 4.000 dinara, država nastavlja da umanjuje davanja poljoprivrednicima. Subvencije u proizvodnji voća i hmelja značajno su smanjene, u skladu sa pravilnikom s kraja aprila ove godine.

Pravnilnikom koji je donet krajem aprila ove godine poprilično su umanjeni maksimalni podsticaji za nabavku sadnica voćaka i hmelja – sa 10.000.000 dinara na 2.500.000 dinara. Najveći iznosi koje voćari mogu iz agrarne kase da dobiju za pripremu zemljišta, odnosno nabavku supstrata za borovnice ili maline je 375.000 dinara, a do sada se za supstrat dobijalo 1.500.000 dinara.

Veliki broj poljoprivrednih gazdinstava investiralo je u podizanje zasada tokom poslednjeg kvartala prošle godine i početkom 2021, računajući na maksimalne iznose podsticaje koji su važili prethodne dve godine, a koji su ovim pravilnikom značajno smanjeni. Međutim, njima za utehu može biti to što su i dalje u mogućnosti da se prijave za stare podsticaje. U 2021. godini svi poljoprivrednici podnose zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, s tim da poljoprivrednici koji su realizovali investiciju ili započeli podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada do dana stupanja na snagu novog pravilnika, pravo na podsticaje ostvaruju pod uslovima i u iznosima koji su bili propisani starim pravilnikom. Naime, članom 25. Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja propisano je da će se zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje za višegodišnje proizvodne zasade čije je podizanje započeto u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine, kao i prvom kvartalu 2021. godine, odnosno do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rešavati u skladu sa pravilnikom iz 2017, odnosno 2018. godine. U 2021. godini, zahtev se podnosi od 1. maja do 31. jula, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra 2021. godine. Pored toga što se podsticaji daju za nabavku sadnica voćaka i hmelja i nabavku naslona za proizvodne zasade i pripremu, poljoprivrednici ih dobijaju i za obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju. Takođe i za hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta.