Jovan Pejin – Ne može da postoji revizija istorije

0
37

Istoričar Jovan Pejin je rekao da istorija spaja svakog pojedinca sa onim što je bilo i što će biti. On je naglasio da ne treba da postoji revizija istorije, pogotovo ne ideološki obojena, a da se neko uvek može setiti nečega što je u zvaničnim dokumentima zabašureno i razviti tezu o tome.

Istorija je društvena nauka koja ima za zadatak da otkrije šta se, kada se i zbog čega se nešto desilo. Međutim, istorija je često u službi politike koja pokušava da preko fabrikovane prošlosti projektuje srećniju budućnost. Revizija istorije je regionalni i globalni trend i može da poremeti odnose u regionu. Upitali smo istoričara Jovana Pejina koliko je opasno menjati istorijske činjenice i da li to može da dovede do novih sukoba na Balkanu.

U toku prethodne godine, objavljena je deklaracija „Odbranimo istoriju“, koju je sačinila radna grupa sastavljena od najeminentnijih istoričara iz Srbije i zemalja regiona. Ova delaracija je predstavljena na završnoj konferenciji projekta „Ko je prvi počeo – istoričari protiv revizionizma“. U deklaraciji je napisano da je istorija nauka i nije plod proizvoljnog mišljenja, da se mora zasnivati na istraživanju istorijskih izvora, njihovom proveravanju, poređenju, utvrđivanju preciznih i proverljivih činjenica, njihovoj analizi i sintezi. Navedeno je da je istorija dinamična kao i svaka nauka i da stalno dolazi do novih saznanja, dok je revizija istorije rezultat novih istraživanja, a suprotno tome, istorijski revizionizam je manipulisanje istorijskim činjenicama radi postizanja zadatog političkog cilja. Član radne grupe tog projekta istoričar Milivoj Bešlin rekao je da je grupa odlučila da od istoričara zatraži da se drže metodoloških pravila i principa istoriografskog zanata, a od političkih elita da vode odgovorne politike istorije i da prestanu da zloupotrebljavaju istoriju i prošlost, te da prestanu da nam umesto bolje budućnosti stalno falsifikatima nude bolju prošlost. Istoričar Jovan Pejin takođe je rekao da se istorijske činjenice se ne mogu menjati, već samo mogu biti kritikovane drugim činjenicama, što bi moglo dovesti do rasvetljavanja nekih delova istorije koji su pogrešno interpretirani ili zapostavljeni.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here