Aleksandar Mitrović Metanoja, magistar psiholog i psihoterapeut objasnio je kojim se sve fenomenima bavio u okviru svoje knjige „Uvod u tajne nesvesnog znanja“, rekavši da se u njoj govori o procesu individuacije putem oboženja, ali i značenju snova i nesvesnom znanju.

“Uvod u tajne nesvesnog znanja” knjiga je koju je objavio magistar Aleksandar Mitrović Metanoja, psiholog i psihoterapeut. On je u knjizi izneo fenomene savremenog društva sa psihološkog aspekta, polazeći od pojedinca, porodice, njihove pozicije u okviru zajednice. Pisao je i o sukobu civilizacija, ratovima talasokratije protiv sila kopna iz ugla psihe. Upitali smo Aleksandra Mitrovića Metanoju koji su najvažniji zaključci do kojih se može doći na osnovu ovog njegovog dela.

Pojedini psiholozi, već su ukazivali na karakteristike odnosa jungijanske psihologije i hrišćanstva. Profesor Vladeta Jerotić razmatrao je individuacioni proces u učenju Karla Gustava Junga i pojam „oboženja“ u hrišćanstvu, baveći se odnosom Junga i pravoslavlja i analizirajući pojam zrelosti, u humanističkoj psihologiji i hrišćanstvu. Teme koje i danas intrigiraju kako psihologe, tako i javnost koja je zainteresovana za psihologiju su: pobožnost i religioznost, zatim ispovest u hrišćanskim crkvama i u psihoterapiji, zlo i dobro u ljudima i narodima. Upravo sličnim temama bavio se i Aleksandar Mitrović Metanoja, magistar psiholog i psihoterapeut u svojoj knjizi “Uvod u tajne nesvesnog znanja”. On je naglasio da je akcenat u knjizi stavljen na upoznavanje sa nesvesnim znanjima, koja su često šira od svesnih znanja, ali i na proces individuacije putem oboženja. U knjizi je objašnjena i analiza snova, a Metanoja je ukazao na simbolično značenje snova opisujući svoj san o unutrašnjoj evharistiji. On je dodao da bi svi ljudi trebalo u sebi da nose veru i crkvu i da evharistija ne mora biti samo spoljašnja, odnosno, ne mora se doživeti samo u crkvi, već je možemo iskusiti i kroz unutrašnje proživljavanje.