Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin istakao je danas na sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici da MUP sa posebnom pažnjom pristupa problemu nasilja nad ženama i da ima važnu ulogu u institucionalnom sistemu zaštite žrtava od svih oblika nasilja.

Ove godine je usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti, izrađena je Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i uz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici unapređen je normativni okvir u ovoj oblasti. Na danas održanoj sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je zamenik predsednika tog saveta, naglasio je da kao ministar unutrašnjih poslova garantuje da nijedan policajac nikada neće imati razumevanje za nasilnika, dodavši da svako ko počini nasilje nad ženom ili decom, pored zakonske sankcije, zaslužuje i osudu čitavog društva. On je istakao da je značajan pomak u borbi protiv nasilja u porodici pokrenut usvajanjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na osnovu kojeg policija ima mogućnost da izrekne hitne mere, odnosno zabrani učiniocu nasilja da prilazi žrtvi i kontaktira je, kao i da privremeno udalji učinioca iz stana. U cilju što efikasnije primene ovog zakona, kako je dodao, 2.007 policijskih službenika su stekli znanja i veštine postupanja u skladu sa donetim zakonom.

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je istakla da je ono što nedostaje i na čemu mora da se radi uspostavljanje centralne evidencije o nasilju u porodici kako bi se efikasnije pratila primena zakona. Ona je naglasila da bi se sveobuhvatnim registrom obezbedio kontinuitet u praćenju ponašanja nasilnika, što bi pomoglo u proceni rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i stvorilo uslove za preventivno delovanje.

Sednici Saveta prisustvovali su i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, državne sekretarke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, kao i zamenica republičkog javnog tužioca i pomoćnica ministra zdravlja. Takođe, bili su prisutni i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.