Nastanak žučnih kamenaca u žučnom mehuru je veoma česta pojava a operacija žučnih kamenaca je najčešća operacija danas u svetu i kod nas.

U Bijeljini je takođe česta a u posljednjih nekoliko godina uglavnom se izvodi laparaskopskim putem.