Albanci nemaju ilirske korene, a crkve na Kosovu nisu njihova istorijska baština, izjavio je istoričar Goran Šarić.

Albanski istoričari zastupaju tezu da su crkve na Kosovu njihova istorijska baština i da je albanski narod starosedelački narod i jedan od najstarijih naroda u ovom delu Evrope. Oni svoje korene vezuju za drevne Ilire i smatraju da je na njih izvršena agresija od strane slovenskih naroda. Zamolili smo istoričara Gorana Šarića da prokomentariše ove tvrdnje albanskih istoričara.

Katolički teolog i istoričar iz Hrvatske Goran Šarić, koji je već duže vreme svojim nastupima i predavanjima prisutan i zapažen i u Srbiji,  u izjavi za KTV  televiziju je rekao da s obzirom da živimo u vreme postistine nije ni čudno da postoje tvrdnje albanskih istoričara o navodnom ilirskom poreklu ovog naroda i svojatanje crkava na Kosovu, kao dela njihovog istorijskog nasleđa. Šarić kao argumente navodi činjenicu da su se Albanci doselili na prostor koji danas naseljavaju tek u 11. veku  a da su svi manastiri i crkve na Kosovu i Metohiji sagrađeni  u vreme dok Albanci  nisu tu živeli. Prema Šarićevim rečima, reč ,,Kosovo“ na albanskom ne znači ništa, dok na srpskom jeziku znači ,,Zemlja ptice kosa“. Sama činjenica  da Albanci Kosovo zovu srpskim imenom pokazuje da su oni na Kosovo došli posle Srba, a podsećanjem na  ophođenje prema crkvama u martovskom pogromu 2004. godine,  Šarić je postavio pitanje ,,Da li neko rastura crkvu koja je njegova?“