Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić pozvao je velike kompanije da za svoje mlade zaposlene kupuju kuće na selu.

U Ministarstvu za brigu o selu naglasili su da su naši ljudi u rasejanju izrazili spremnost da formiraju fondacije i uzmu aktivno učešće u otkupu praznih seoskih kuća u Srbiji.

Namera im je da kuće koriste lično ali su spremni i da ih ustupe našim mladim ljudima koji bi želeli da se u njima trajno nastane. Krkobabić je danas pozvao i uspešne kompanije da otkupljuju kuće za svoje mlade radnike.

Ministar Krkobabić je naglasio da ćemo sačuvati sela ili se u suprotnom Srbiji loše piše. On je poručio da moramo svi da budemo svesni da je reč o patriotskom zadataku  i da trebamo da smo spremni da delujemo jedinstveni.