Ljude koji nelegalno izdaju smeštaj migrantima treba prijaviti inspekciji i pokazati građanima Srbije ko su oni, izjavio je Damnjan Knežević, osnivač Narodnih patrola.

Privatni objekti koji pružaju uslugu privremenog smeštaja migrantima krše pozitivne propise države Srbije. Državne institucije ne reaguju na ovaj vid kriminala, iako su brojna udruženja ukazivala na ovaj problem i na kršenje Zakona o strancima, s obzirom na to da se obično radi o neprijavljenim stranim državljanima bez identifikacionih dokumenata. Zamolili smo osnivača Narodnih patrola Damjana Kneževića da prokomentariše ovakvu reakciju države.

Posredstvom redovnih kontrola kretanja i boravka migranata, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brinu o ličnoj i imovinskoj sigurnosti građana naše zemlje, ali i o migrantima, kojima je u prihvatnim centrima obezbeđeno poštovanje svih prava, medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj. Ipak, pojedine organizacije ukazuju na to da migranti, usled nedostataka ličnih dokumenata, često manipulišu takozvanim identifikacionim karticama uz pomoć kojih čak i više puta dobijaju različite identifikacione brojeve i različita imena i prezimena. Damnjan Knežević, osnivač Narodnih patrola ukazao je na to da migrantima vrlo često građani Srbije izdaju privatan smeštaj. On je dodao i da stanodavci u Srbiji uglavnom ilegalno izdaju stanove, ali da se to može iskoristiti i u vezi sa migrantskim pitanjem, te prema njegovim rečima, takve ljude treba prijaviti inspekciji i pokazati narodu ko su oni. Knežević je naglasio i da se takvim potezima stvara takozvani migrantski čep u gradovima i selima u Srbiji.