Nijedan razuman čovek ne bi dozvolio izgradnju fabrike guma na plodnoj ravnici, izjavio je Dušan Tufegdžić, član predsedništva pokreta Buđenje.

Dok Zrenjanici pokušavaju da reše problem vazduha i vode, nakon što ih država godinama ignoriše, nova potencijalna ekološka kriza ih tek očekuje. Na teritoriji grada Zrenjanina, kineska kompanija “Linglong” je u martu 2019. otpočela izgradnju fabrike automobilskih guma. Fabrika se nalazi na najkvalitetnijem obradivom zemljištu, a u blizini je i Carska Bašta, koja je jedan od značajnijih proizvođača hrane. Zamolili smo agronoma Dušana Tufegdžića, člana predsedništva pokreta Buđenje, da prokomentariše ovu odluku države, kao i potencijalnu opasnost kada je proizvodnja hrane u pitanju.

Buduća fabrika guma Linglong gradi se na 97 hektara u Zrenjaninu. Lokalni aktivisti tvrdili su da se kompleks podiže bez građevinske dozvole, a takođe su naveli da iako je izgradnja fabrike u već poodmakloj fazi, još nisu čuli zvanične procene o njenom uticaju na životnu sredinu, i priložili i nove indicije da se izgradnja kineske investicije dotira sredstvima iz državnog budžeta.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine krajem juna je doneo rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje miksera za proizvodnju guma fabričkog kompleksa „Linglong“ sa pratećim infrastrukturnim objektima u industrijskoj zoni u Zrenjaninu. Kako se, između ostalog, navodi u obrazloženju koje je potpisao vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretarijata Nemanja Erceg, proizvodni pogoni za proizvodnju pneumatika nisu predmet ovog zahteva.

Agronom i član predsedništva pokreta Buđenje Dušan Tufegdžić, naglasio je da Srbija treba da radi na razvijanju poljoprivredne i prerađivačke industrije, a ne da dozvoli izgradnju fabrike guma koja će biti ogroman zagađivač životne sredine. On je dodao da ako Srbija nastavi da ide ovim putem, postaće smetlište Evropske unije.