Suša koja je zabeležena u proteklom periodu znatno će uticati na ovogodišnje useve u Republici Srpskoj, ali će njihov tačan obim moći da se vidi tek na jesen, rekao je resorni ministar Boris Pašalić. Najviše sistema za navodnjavanje, koji su spas u ovakvim uslovima, izgrađeno je na području Bijeljine.

„Ne možemo namiriti štetu od suše ali možemo tu štetu preduprediti kroz izgradnju sistema za navodnjavanje i osiguranje useva“ istakao je ministar Boris Pašalić. Dodao je da je u usevu kukuruza na mnogim lokalitetima situacija različita, sve u zavisnosti od kvaliteta zemljišta i primenjene agrotehnike.