U našem društvu uvreženo je mišljenje da žena treba da bude majka i domaćica, a ona koja želi da se okuša u politici susreće se sa brojnim predrasudama,  izjavila je Sanda Rašković Ivić.

Komentarišući potencijalnu kandidaturu pojedinih žena iz politike za mesto predsednice države, potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je da bi bilo dobro da žena bude predsednica Srbije, ali da bi trebalo biti realan i shvatiti da bi se ženi koja bi se kandidovala, naročito ispred opozicije, dogodilo javno kompromitovanje. Upitali smo Sandu Rašković Ivić sa kojim se sve problemima suočavaju žene u politici.

Prema oceni američke agencije Blumberg, promenom u rodnom sastavu Vlade, Srbija je postala jedna od deset zemalja sveta sa najboljim balansom u pogledu rodne ravnopravnosti. Pristalice vladajuće partije u Srbiji, kao i oni koji rodnu ravnopravnost posmatraju isključivo kroz kvote, saziv nove Vlade nazivaju revolucionarnim korakom koji je pokazao da je Srbija na putu da dostigne evropske standarde u ovoj oblasti. Međutim, uprkos visokom broju poslanica u novom sazivu Narodne skupštine, žena se nalazi na čelu samo jedne od sedam poslaničkih grupa, a još veći je rodni disbalans kada su u pitanju funkcije na lokalnom, odnosno opštinskom nivou. U mnogim opštinama ili gradovima broj odbornica je manji od zakonski propisanog minimuma, dok se problemi diskriminacije, seksizma, mizoginije i nasilja nad ženama, kao i stvarne moći odlučivanja žena u potpunosti zanemaruju.

Sanda Rašković Ivić je mišljenja da je u Srbiji još uvek jako tradicionalno shvatanje uloge žene kao majke i domaćice, a da se one žene koje su krenule u političke vode suočavaju sa raznim predrasudama u društvu koje im nameće osećanje krivice zbog bavljenja politikom.