Prema rečima prof. Slobodana Komazeca visina budžetskog deficita ne predstavlja problem ako su budžetski rashodi proizvodni, ako stvaraju društveno bogatstvo i povećavaju zaposlenost, jer na taj način fiskalni sektor sam sebe finansira.

Fiskalni savet je, ocenjujući Nacrt fiskalne strategije za 2022. i projekciju za naredne dve godine, poručio da su zacrtani ciljevi dostižni, ali će njihova realizacija presudno zavisiti od odlučnosti Vlade da ih dosledno sprovede. Kao jedan od glavnih srednjoročnih ciljeva Vlada je izdvojila umereni rast plata u javnom sektoru, što Fiskalni savet snažno podržava. Nacrtom fiskalne strategije planirano je da one naredne tri godine rastu u proseku oko 4,5 odsto godišnje. Da li je ovaj cilj ostvariv i koji uslovi su neophodni za njegovo ostvarivanje pitali smo makroekonomskog i monetarnog stručnjaka Slobodana Komazeca.

Komentarišući procenu Fiskalnog saveta o Nacrtu fiskalne strategije za 2022. godinu  i projekciju za naredne dve, profesor Slobodan Komazec je rekao da planirano smanjenje deficita budžeta ne bi smelo da se ostvaruje na račun blokade i ograničavanja visine ličnih primanja, bilo penzionera ili zaposlenih. Prema njegovim rečima, bitno je za šta država usmerava rashode, da li su pod kontrolom i kako se puni taj budžet, da li od domaćih sredstava ili od zaduženja u inostranstvu. Ako se budžet  puni  dodatnim zaduživanjem u inostranstvu, onda je  to nepovoljan  sistem finansiranja budžetskih rashoda, rekao je Komazec.