Srbija poseduje samo 1,5 % nalazišta litijuma što je mnogo manje nego Nemačka ili Češka, pa se postavlja pitanje zašto se Rio Tinto nije odlučio za neku od tih zemalja nego je došao u Srbiju, rekao je Miroslav Mijatović.

Kompanija Rio Sava Exploration, deo korporacije Rio Tinto, najavila je da bi izgradnja podzemnog rudnika za eksploataciju jadarita, iz koga se dobija litijum za proizvodnju baterija za električne automobile, trebalo da počne naredne godine i da traje do 2026. Generalna direktorka Rio Sava Exploration Vesna Prodanović na predstavljanju projekta rekla je da je to rudnik 21. veka i dodala da će Rio Tinto poštovati najstrože kriterijume zaštite životne sredine. Zamolili smo Miroslava Mijatovića iz Podrinjskog antikorupcijskog tima da objasni odnos ekonomske dobiti koju bi Srbija mogla da ima i uticaja na životnu sredinu.

Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini i Podrinjski antikorupcijski tim (PAKT) upozorili su nadležne da dozvoljavaju i potpomažu proces iz koga Rio Tinto želi da ishoduje građevinsku dozvolu na osnovu koje bi započeo izgradnju rudnika podzemne eksploatacije, a da na predmetnoj lokaciji nije postao vlasnik ni 1/3 zemljišta, tako da nema pravo na pribavljanje bilo kakvih dozvola i dokumenata za predeo u dolini Jadra. Ove organizacije podsećaju da se pre bilo kakve građevinske dozvole mora sagledati kumulativni uticaj rudnika na životnu sredinu i upozoravaju da će Rio Tinto ići na segmentalne procene uticaja, da bi se izbegao prikaz kumulativnog uticaja rudnika na životnu sredinu.

Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima je rekao da je Rio Tinto  svojim odnosom prema javnosti i sa „mnogim zatamnjenim dokumentima i imenima profesora fakulteta koji su radili studije“, pokazao da nije transparentan i da nešto krije, jer se nada da će ti profesori sedeti u komisijama ministarstva kada se bude odlučivalo o strateškoj proceni o uticaju na životnu sredinu. Mijatović smatra da postoji sukob interesa na visokom državnom nivou i da svi koji budu učestvovali u ovakvom procesu moraju biti spremni da snosne krivično-pravnu odgovornost.