Profesor Aleksandar Kavčić, osnivač Fondacije „Alek Kavčić“ je rekao da već odavno postoje navodi o korupciji u prosveti i da ni on, ni ljudi sa kojima sarađuje, nisu izmislili te navode, već da za to postoje dokazi.

Govoreći o namerama i akcijama fondacije „Alek Kavčić“, nekadašnji ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da je osnivač fondacije imao plemenite namere, ali da možda nije izabran najbolji način da se one sprovedu. On je dodao i da smatra da na sajtu besplatnabiblioteka.com treba da budu udžbenici samo onih autora koji žele da besplatno ustupe svoje znanje i rad. Režiser Boris Malagurski je u jednoj od svojih objava naveo i da izdavačke kuće dele poklone direktorima i nastavnicima kako bi bacili roditelje u dužnično ropstvo. Takve objave, međutim, mogle bi napraviti polarizaciju među nastavnicima, direktorima, profesorima, u zavisnosti od toga koje udžbenike biraju i degradirati ugled ove profesije. Zamolili smo Aleksandra Kavčića da prokomentariše da li ovakva retorika i upiranje prstom u prosvetne radnike koji nisu jedini koji odlučuju o izboru udžbenika može biti nekorektna, pogotovo što nastavnik može izabrati udžbenike koji nisu na sajtu besplatne biblioteke jer druge smatraju adekvatnijim.

Podsetimo, početkom juna, posle pritužbi roditelja učenika OŠ „Oslobodioci Beograda“ da je škola odbila da odobri korišćenje besplatnih udžbenika za pojedine predmete, zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva i te škole. Iz resornog Ministarstva poručeno je da je jedna od poznatih situacija u oblasti prava, kada opšti i poseban zakon nisu usklađeni u nekom članu, da se primenjuje poseban zakon, odnosno lex specialis. Kako je nezvanično rečeno u Ministarstvu prosvete, izbor udžbenika, može vršiti samo stručnjak, odnosno onaj koji poznaje plan i program nastave i učenja i koji je pozvan da razmišlja o najboljim načinima da se propisani plan i program ostvare, odnosno koji poseduje odgovarajuća stručna, metodička i didaktička znanja i umeća. Iako je profesor Aleksandar Kavčić, osnivač Fondacije „Alek Kavčić“ ukazao na to da roditelji treba da izaberu onu opciju koja je njima najpovoljnija, iz  Ministarstva dodaju da je razumljivo da će roditelji pre izabrati besplatne udžbenike, odnosno bilo koju opciju koja ih manje finansijski opterećuje, ali da u ovom trenutku oni po zakonu nemaju to pravo.