Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila predlog budžeta za 2022. godinu kojim su planirani javni prihodi u iznosu od 1.516,8 milijardi dinara i rashodi od 1.717 milijardi dinara, sto znači da je planiran deficit republičke kase od tri odsto, izjavio je ministar finasija Siniša Mali.

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila predlog budžeta za 2022. godinu. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog budžet će biti apsolutno razvojni. Kako je rekao, opet se radi o rekordnom iznosu investicija, odosno o 486 milijardi dinara na nivou opšte države, što će biti usmereno na kapitalne investicije. Dodao je da će naredne godine biti nastaljen veliki investicioni ciklus ulaganja u autoputeve, škole, bolnice, ekologiju, odnosno izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizaciju, i sve drugo što podiže kvalitet života građana Srbije.

On je precizirao da će u skladu s tim Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture imati veći budžet od ovogodišnjeg za 83,71 milijardu dinara, Ministarstvo porosvete, nauke i tehnološkog razvoja će raspolgati sa 17,1 milijardom dinara više nego 2021. godine, a budžet Ministarstva zaštite životne sredine će biti veći za sedam milijardi dinara.

S druge strane nastavlja se i sa podizanjem životnog standarda građana, rekao je ministar Mali i precizirao da je u budžetu planirano povećanje penzija po švajcarskoj formuli od 5,5 odsto. Uz to je obezbeđen novac za isplatu 20.000 dinara svakom penzioneru u februaru mesecu naredne godine. Naveo je da će plate u vojsci, socijalnim službama i zdravstvu biti uvećane za osam odsto, a ostalim zaposlenima u javnom sektoru sedam procenata, što ukupno čini povećanje zarada od 7,3 odsto.

Ministar je podsetio na to da će od 1. januara naredne godine i minimalna zarada porasti za 9,4 odsto, odnsono na 35.012 dinara, što je 300 evra. Naglasio je da će upravo povećanje minimalca i zarada u javnom sektoru od 1. januara omogućiti da i dalje, iz meseca u mesec, imamo povećanje prosečnih zarada. Mali je istakao da je kao deo povećanja zarada, podignut neoporezivi deo dohotka sa 18,300 dinara na 19,300 dinara. Takođe je smanjen porez na zarade za dodatnih 0,5 odsto. On je rekao da se ide sa rasterećenjem zarada, kako bi se podstaklo novo zapošljavanje, a s druge strane podižu se minimalne zarade i plata u javnom sektoru, kako bi se podstakao rast prosečne zarade.

Ministar finansija očekuje da deficit budžeta 2022. bude tri procenta, što je mnogo manje nego ove godine. Istovremeno će udeo javnog duga u BDP-u biti 55,5 odsto, što znači dalje smanjenje javnog duga i stabilizacija nakon ove dve pandemijske godine, istako je Mali. Naglasio je da trenutno na računu ima 376 milijardi dinara, te da je Srbija potpuno likvidna, uprkos tome što je kroz tri paketa pomoći za prevazilaženje posledica kovida 19, građanima i privredi isplaćeno osam milijardi evra. On je rekao da ćemo ovu godinu završti sa stopom rasta od 7,3 do 7,5 odsto, a da je za 2022. godinu je projektovan rast od 4,5 odsto. Naglasio je da su planirani prihodi budžeta od 1.516 mjilijardi dinara veći za 1,9 odsto nego 2021. godine. On je najavio da će predlog bužeta za narednu godinu biti upućen Skupštini Srbije na izjašnjavanje do kraja novmebra, kako bi bio donet u zakonom propisanom roku.