Osnovna obrada zemljišta

0
48

U našim zemljišnim i klimatskim uslovima se najveći i najstabilniji prinosi, uz najveće ekonomske efekte, postižu ako se zemljište obrađuje po sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice. Suština ovog sistema je u tome da se obrađivanje zemljišta obavlja po ciklusima koji, u zavisnosti od svojstava zemljišta, traju 3 do 5 godina.

Optimalna dubina osnovne obrade mora se odrediti za svaki usev pojedinačno, jer je greška obavljati osnovnu obradu na istoj dubini za sve useve, jer su zahtevi useva različiti. U slučaju da se radi o lošijim zemljištima, ciklus traje 3 godine, a ako su u pitanju zemljišta najboljih svojstava, ciklus može trajati 4-5 godina.

Na početku svakog ciklusa njivu treba duboko obraditi plugom na dubinu 30-40 cm ili razrivačkim oruđem na dubinu 40-50 cm. U narednih nekoliko godina može se obrađivati pliće zbog produžnog delovanja duboke osnovne  obrade.

Posle najdublje obrade najbolje je sejati šećernu repu jer će ona visokim prinosom vratiti velika ulaganja u osnovnu obradu. Osim šećerne repe, može se sejati i kukuruz ili neki drugi usev koji dobro reaguje na povećanje dubine obrade. Pod osnovnu obradu treba uneti stajnjak i mineralna đubriva, a ako je zemljište kiselo i sredstva za kalcifikaciju. U narednim godinama, do kraja ciklusa, zemljište se može obrađivati pliće zbog toga što usevi koji se seju posle najdublje obrade mogu koristiti takozvano produžno dejstvo duboke obrade koja je izvedena na početku ciklusa.

Za strna žita, grašak i grahoricu dovoljno je obrađivati na dubinu 15-20 cm, a za kukuruz, suncokret, soju i druge okopavine dubina obrade treba da iznosi 20-25 cm. Na boljim zemljištima i kada je količina žetvenih ostataka mala, može se obrađivati pliće, a na lošijim zemljištima i u slučaju veće količine biljnih ostataka dubina obrade treba da bude veća.

Zavisno od useva i uslova rada, obrada se može izvesti plugom razrivačkim oruđem, tanjiračom, rotacionom drljačom ili kombinovanim oruđem. Prednost treba dati onom oruđu koje može postići zadatu dubinu obrade, najbolji kvalitet rada i najmanju potrošnju goriva.

Ako se strni usevi na istoj parceli gaje 2 godine uzastopno, plitka obrada od 15-20 cm dubine može se primeniti samo u toku prve godine, dok se druge godine zemljište mora obraditi na dubinu 20-25 cm. Na početku drugog ciklusa obrađivanja, zemljište se mora ponovo duboko obraditi da bi se sledećih nekoliko godina moglo opet plitko obrađivati.

Plitka obrada je omogućena prethodnim izvođenjem duboke obrade zemljišta na početku ciklusa obrađivanja, tako da bez duboke obrade nema ni osnova za uvođenje minimalizacije dubine osnovne obrade. Ako se zemljište ne obrađuje po sistemu zasnivanja i obnavljanja ornice, onda se za svaki usev pojedinačno mora odrediti optimalna dubina osnovne obrade. Produžno delovanje duboke obrade, postojaće samo u slučaju ako se zasnivanje i obnavljanje ornice obavi kvalitetno i na vreme i ako prilikom gajenja narednih useva ne dođe do značajnijeg kvarenja strukture zemljišta.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here