Lovačko udruženje „Semberija“ gazduje lovnim područjem koje se prostire na 42 000 hektara i jedno je od najvećih u Republici Srpskoj.

Lovačko udruženje „Semberija“ jedno je od najvećih u Srpskoj i BiH. Gazduje lovnim područjem koje se prostire na oko 42.000 hektara i okuplja oko 1.000 lovaca. Ove godine realizovane su značajne investicije na Fazaneriji u Suvom Polju. U izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, te proširenje kapaciteta za skladištenje hrane i prihvatilišta za fazansku divljač uloženo je oko 100.000 maraka, kažu u Lovačkom udruženju „Semberija“, koje gazduje Fazanerijom.