Ishrana domaćih životinja

0
37

Sporedni proizvodi prehrambene industrije koriste se i za ishranu domaćih životinja. U svom sastavu imaju proteine, vitamine, celulozu, šećere i drugo, a najčešće se za ovu svrhu koriste mekinje, rezanci šećerne repe, surutka, obrano mleko u prahu, pivski top i riblje brašno.

Mekinje su najvažniji sporedni proizvod mlinske industrije za ishranu životinja. U odnosu na žitarice, mekinje imaju više proteina, masti, sirove celuloze, ali su zato manje svarljivosti i hranljive vrednosti. Mekinje sadrže velike količine fosfora koji se nalazi u fitinskom obliku zbog čega ih nepreživari ne mogu koristiti u dovoljnim količinama, takođe sadrže vitamine B komleksa, 14% sirovih proteina, 3-4% sirovih masti i 8-15% sirove celuloze. Mekinje ne smeju da sadrže više od 40% brašna.

Rezanci šećerne repe se dobijaju seckanjem rezanaca sveže repe u difuzerima. Mogu se koristiti u svežem i osušenom stanju i kao silaža. Sveži repini rezanci sadrže oko 90% vode, siromašni su u proteinima i mineralnim materijama, a najveći deo suve materije čine šećeri zbog čega se lako kvare.

Pivski trop ostaje nakon otakanja fermentisane tečnosti piva, a naziva se još i treber. Sadrži oko 85% vode, 3-7% sirovih proteina, 4-8% sirove celuloze. Pivski trop ima prijatnu aromu i može da se daje kravama do 12kg. Osušeni pivski trop sadrži najviše 10% vode i najmanje 20% sirovih proteina.

Kao sporedni proizvod industrije mleka obrano mleko u prahu se dobija isparavanjem prethodnog mleka. Normalnom mleku prvo je oduzeta mast i vitamini rastvorljivi u mastima. Obrano mleko u prahu sadrži oko 5% vode, a u suvoj materiji sadrži 34-36% proteina, 0,5-1,5% masti, 6,5-9% pepela. Proteini iz ovog hraniva ima visoku svarljivost kod preživara 90%, svinja 95%, a kod živine oko 92%.

Surutka se dobija iz slatke surutke u procesu proizvodnje sireva nakon izdvajanja kazeina. Surutka u prahu od ukupne količine suve materije sadrži do 70% laktoze, proteina 12%, 0,5% masti10,5% pepela. Koristi se kao energetsko hranivo u ishrani podmlatka i za ishranu živine kao energetsko hranivo.

Riblje brašno se dobija iz mesa ribe, i ima karakterističan miris na ribu. Riblje brašno sadrži 50-70% proteina koji imaju veću biološku vrednost od ostalih proteinskih hraniva. Procenat masti se kreće od 6-19%. Riblje brašno sadrži veke količine mineralnih materija, oko 18%. U proseku sadrži 8% kalcijuma, 6% fosfora i oko 2% kuhinske soli, i najviše se koristi u ishrani brojlera i za tov svinja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here