Slaba pčelinja društva teško mogu da prežive zimu ukoliko se ne spoje sa nekim jačim društvima. U narednim minutima čućete nekoliko osnovnih saveta kako treba pripremiti pčele za zimu.

Postoji određena jačina pčelinjeg društva koje može da uđe u zimovanje, ali ona se razlikuje za svaku rasu. Minimalna potrošnja hrane u zimskom periodu u društvima je jačine 9-12 ulica pčela. Računajući po jedinici žive mase, pri povećanju ili smanjenju jačine, utrošak hrane se povećava. Jaka društva pčela bolje podnose zimu. Zbog toga društva početkom jeseni moraju imati najmanje 2 kg pčela, čemu odgovara 8-9 ulica. Uspešni pčelari pripremaju se za zimu sa najjačim društvima, odnosno sa masom pčela najmanje 2,5kg (10 ulica). Slaba, neuspešna i maloproduktivna društva u jesen se obično škartiraju.

Spajanje jednog društva sa drugim, ako jačina pripojenoga ne prelazi 1/3 osnovnog društva, ne može da se pogorša tokom zimovanja u poređenju sa drugim društvom iste jačine. Društva, dobijena spajanjem slabih društava jednakih po jačini, ne mogu dostići tako dobre rezultate zimovanja i prolećnog razvoja, kao i ona društva koja su imala istu jačinu. Kao rezultat samostalnog razvoja. Otuda, slaba društva treba spojiti sa srednjim po jačini, a ne spajati ih po tri do četiri zajedno. Neuspešna društva (sa neoplođenom maticom, bez matice, ili sa pčelama-trutušama), treba uništavati, a ne spajati ih sa dobrim, uspešnim društvima.