Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik za podsticaje za investicije u nove mašine i opremu u stočarstvu. Podsticaji se daju za investicije koje su u potpunosti realizovane u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Pravo na podsticaje prema Pravilniku za podsticaje za investicije u nove mašine i opremu u stočarstvu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji se nalaze u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga; srednja škola; naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede; crkva i verska zajednica.

Podsticaji će se davati za mašine i opremu za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane; za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka; za opremu kojom se štiti dobrobit životinja; za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja; za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja; za pčelarstvo; za mužu; za držanje, odgoj i tov živine.

Podsticaji se daju za investicije koje su u potpunosti realizovane u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje treba da je jednaka ili veća od 80.000 dinara, s tim da je u pčelarstvu jednaka ili veća od 50.000 dinara. Iznos pojedinačnog računa treba da bude jednak ili veći od 25.000 dinara (u pčelarstvu 20.000 dinara).

Važno je da poljoprivrednik za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Takođe, da podnosilac nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, da ne duguje poreze i da sa dobavljačem nije povezano lice.