Svi obveznici fiskalizacije imaju rok da pređu na novi model najkasnije do 30. aprila 2022. godine, a više od 100.000 njih je do danas prijavilo podatke o lokacijama prodajnih objekata putem portala Poreske uprave ePorezi.

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je više od 100.000 obveznika fiskalizacije do danas prijavilo podatke o lokacijama prodajnih objekata putem portala Poreske uprave ePorezi, što je prvi korak kako bi prešli na novi model e-fiskalizacije. Ministarstvo podseća obveznike na to da nakon što prijave prodajne objekte, imaju mogućnost da ostvare pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i finansijsku podršku po fiskalnoj kasi u istom iznosu. Rok za prijave za finansijsku podršku je 31. januar.

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani kao obveznici PDV na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20 odsto. Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu o zainteresovanosti. Do današnjeg dana se za finansijsku podršku prijavilo ukupno 85.355 obveznika, a do sada je u tu svrhu isplaćeno 2,5 milijarde dinara. Isplate se obavljaju u tranšama, svake nedelje tokom trajanja prijave.

Kada je reč o fiskalnim uređajima koji su trenutno dostupni na tržištu, Poreska uprava je do sada odobrila više od 100 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a na sajtu te uprave obveznici mogu da pronađu spisak elemenata i proizvođača kako bi se odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti.

Novi model e-fiskalizacije predviđa direktnu vezu fiskalnog uređaja sa Poreskom upravom u realnom vremenu. Takođe, on podrazumeva i postojanje QR koda na svakom fiskalnom isečku, čime kupci, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom i čijim skeniranjem mobilnim telefonom kupac uspostavlja vezu sa Poreskom upravom i dobija informacije da li je njegov fiskalni račun original. Svi obveznici fiskalizacije imaju rok da pređu na novi model najkasnije do 30. aprila 2022. godine, navodi se u saopštenju.