Povećanje poverenja građana u sudstvo biće pokazatelj uspešnosti izvršenih reformi u oblasti pravosuđa, izjavio je advokat Branko Pavlović.

Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa šefom Delegacije Evropske unije Emanuelom Žiofreom o rezultatima referenduma i činjenici da su građani Srbije razumeli važnost promena koje vode ka nezavisnijem i efikasnijem pravosuđu i predstavljaju najvažniji korak u daljim reformama u oblasti vladavine prava, saopšteno je iz Vlade. Žiofre je pozdravio završetak tog važnog koraka u reformi Ustava i poručio da reformski proces za jačanje nezavisnosti pravosuđa treba nastaviti. Pitali smo advokata Branka Pavlovića šta sve treba izmeniti da bi pravosuđe u Srbiji bilo nezavisno.

Šef Delegacije Evropske unije Emanuele Žiofre pozdravio je rezultate nedavno održanog referenduma na kom su se građani Srbije izjasnili za promenu Ustava u oblasti pravosuđa, te poručio da reformski proces za jačanje nezavisnosti pravosuđa treba nastaviti, posebno izmenama zakona za efektivno sprovođenje ustavnih amandmana, u skladu sa evropskim standardima, uz angažovanje Venecijanske komisije.

Odgovarajući na pitanje šta sve treba izmeniti da bi pravosuđe u Srbiji bilo nezavisno, advokat Branko Pavlović je naveo nekoliko koraka i istakao da će se rezultat reformi meriti poverenjem građana u sudstvo.