Uljana repica – Trenutno zdravstveno stanje

0
31

Na području Srbije, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od pet do devet i više listova razvijeno. Uljana repica nije ugrožena napadima vaši čija se prisutnost registruje ispod praga štetnosti, dok su na pojedinim parcelama prisutne aktivne rupe od glodara.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju plodonosna tela gljive – piknidi sa piknosporama koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

S obzirom na to da se trenutni nivo simptoma suve truleži nalazi ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva samo na malom broju parcela registrovano je prisustvo lisnih vaši, i to u veoma niskom intenzitetu napada. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Vremenski uslovi tokom novembra nisu pogodovali razvoju ovih štetočina. Tokom ove jeseni, rizik od nastanka šteta i transmisije virusa vašima u usevima uljane repice postojao je samo u usevima iz najranijih rokova setve gde su i preporučene mere zaštite.

Imajući u vidu da se trenutni nivo prisustva vaši registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 20% infestiranih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Na pojedinim parcelama pod uljanom repicom registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, tako da se proizvođačima preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja istih. Ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here